Hvítbók menntamálaráðuneytis um umbætur í menntun

Menntamálaráðuneytið hefur gefið út Hvítbók um umbætur í menntun. Er þetta í fyrsta sinn sem menntamálaráðuneytið gefur út s.k. hvítbók, en slík rit eru ætluð að kynna afstöðu ríkisstjórnar varðandi tiltekin málefni. Eins og einn fræðimaður hefur orðað það, „White Papers are a … tool of participatory democracy … not [an] unalterable policy commitment“ (sjá Doerr, A., The Role of White Papers, bls. 185). Hvítbók er því ekki eiginlegt stefnuplagg heldur grundvöllur fyrir frekari umræður hagsmunaaðila og yfirvalda um stefnumótun og aðgerðir.

Í Hvítbókinni um umbætur í menntun er sérstaklega fjallað um læsi unglinga og hátt hlutfall nemenda sem ljúka ekki námi á tilsettum tíma í íslenskum framhaldsskólum. Ríkisstjórnin setur fram mjög metnaðarfull markmið:
– 90% grunnskólanema nái lágmarksviðmiðum í lestri — úr 79% nú
– 60% nemenda ljúki námi úr framhaldsskóla á tilsettum tíma — úr 44% nú

Ýmsar áhugaverðar leiðir til umbóta eru settar fram og verður áhugavert að fylgjast með þróun umræðna um þessi mál.

youporn