Höfum áhrif: Menntun til sjálfbærni á unglingastigi

Free
DSC03350.original

Skráningu er lokið á námskeiðið. Upp úr áramótum verður námskeiðsframboð Menntafléttu fyrir skólaárið 2022-2023 kynnt.

Markmið námskeiðsins er að styrkja leiðtoga á unglingastigi við að leiða hóp samkennara sinna í  námssamfélagi með samræðum um menntun til sjálfbærni. Lögð verður áhersla á að styðja þátttakendur í að beita gagnrýnum og umbreytandi kennsluháttum sem verka bæði valdeflandi á þá og nemendur þeirra. Leiðarljós námskeiðsins eru að þátttakendur geti leitt þverfagleg verkefni sem taka á áskorunum samtímans og framtíðarinnar. Þátttakendur kynnast ólíkum hliðum sjálfbærni þar sem lögð verður áhersla á skapandi grenndarnám, borgaravitund og hagnýta nálgun sem þátttakendur geta nýtt beint í eigið starf. Þátttakendur munu m.a. vinna saman í teymum að hugmyndavinnu og gerð kennsluáætlana með verkfærum sem virkja samstarfsfólk og nemendur.

Við lok námskeiðs geta þátttakendur

 • Gegnt hlutverki leiðtoga og leitt námssamfélög jafningja í eigin skóla með samtali, endurgjöf og ígrundun um breytta starfshætti
 • Undirbúið þverfagleg verkefni á sviði sjálfbærni
 • Skipulagt skapandi kennslu sem tekur á álitamálum líðandi stundar
 • Beitt valdeflandi nemendamiðuðum kennsluaðferðum sem leiða til getu til aðgerða
 • Rætt og miðlað ólíkum hliðum sjálfbærni og möguleikum umbreytandi náms
 • Ígrundað skipulag, kennslu og framfarir skólasamfélagsins á sviði sjálfbærni

Fyrir hverja er námskeiðið og hvernig fer skráning fram?

Námskeiðið er fyrir kennara á unglingastigi grunnskóla sem kenna ólíkar námsgreinar í 7. –10. bekk. List- og verkgreinakennarar eru sérstaklega hvattir til þátttöku. Mælt er með því að hver skóli hafi tvo leiðtoga á námskeiðinu en það er þó ekki skilyrði fyrir þátttöku. Hvatt er til samstarfs milli leiðtoga úr ólíkum skólum, sem ýmist gæti verið innan nærsamfélags skólanna, innan sama sveitarfélags, svæðis og/eða hverfis eða landshorna á milli.

Mikilvægt er að þátttakendur séu mótttækilegir fyrir því að þróa eða prófa þverfagleg verkefni með nemendum sínum á námskeiðstímabilinu.

Hvatt er til þess að þátttakendur sammælist um skráningu við sína stjórnendur. Þannig er tryggður nauðsynlegur stuðningur við viðfangsefni námskeiðsins og þróun námssamfélags á hverjum stað.

Skráning hefst 17. maí 2021.

Hvar og hvernig fer námskeiðið fram?

Námskeiðið fer fram rafrænt í sex lotum, þrjár klukkustundir að lengd, skólaárið 2021-2022. Skoðað verður með þátttakendum hvort tækifæri gefist á staðlotum. Á milli lota vinna þátttakendur með hagnýtar kveikjur námskeiðsins í hópi samstarfsfólks og flétta þannig viðfangsefnin við daglegt starf. Í upphafi hverrar lotu er farið yfir reynslu leiðtoga af starfinu í skólunum. 

Dag- og tímasetningar lotanna eru:

2021
Mánudagur 30. ágúst kl. 14-17
Mánudagur 20. september kl. 14-17
Mánudagur 8. nóvember kl. 14-17
2022
Mánudagur 17. janúar kl. 14-17
Mánudagur 14. mars kl. 14-17
Mánudagur 16. maí kl. 14-17.

Reikna má með því að leiðtogarnir verji um 50 klukkustundum í heildina yfir veturinn vegna námskeiðsins, í bæði námslotur sem og stuðning við þróun námssamfélaga á hverjum stað. Þeir kennarar sem taka þátt í samtali og þróun breyttra starfshátta geta reiknað með að verja um 25 klukkustundum yfir veturinn.

Mynd í námskeiðslýsingu: Bára Hulda Beck.

Þróunarhringurinn

Á milli lota styðjast leiðtogar við þessi fjögur skref þróunarhrings, með samkennurum og samstarfsfólki. Þróunarhringurinn er úr smiðju Skolverket í Svíþjóð og nýttur með góðfúslegu leyfi.

Umsjón og kennsla

Dr. Ásthildur B. Jónsdóttir er sjálfstætt starfandi fræðimaður og myndlistarmaður og verkefnastjóri LÁN (Listræns ákalls til náttúrunnar) hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur

Dr. Brynhildur Bjarnadóttir er dósent í náttúruvísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Eva Harðardóttir er aðjunkt og doktorsnemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands þar sem hún leggur áherslu á alþjóðlega borgaravitund, fólksflutninga og inngildandi menntun. 

Margrét Hugadóttir er sérfræðingur hjá Skólum hjá grænni grein og Landvernd, náttúrufræðikennari og hefur lokið meistaraprófi í fjölmenningarlegum kennsluháttum. 

Drífa Guðmundsdóttir, kennari í Hagaskóla og Helgi Reyr Auðarson Guðmundsson, kennari í Norðlingaskóla koma að kennslu í lotu 4, um hnattræna vitund og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

Í hnotskurn

 • Lotur 0
 • Quizzes 0
 • Lotur: 6x3 klst.
 • Hefst: Ágúst 2021
 • Lýkur: Maí 2022
 • Gjöld: 0
 • Gjöld: Mismunandi
 • 1. lota Leiðtogar og námssamfélög

  Í fyrstu lotunni er áhersla lögð á hlutverk þátttakanda sem leiðtoga í sínum skóla og hvernig þeir geta þróað og stutt við námssamfélag jafningja í skólunum. Einnig kynna kennarar viðfangsefni námskeiðsins í heild sinni.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 2. lota Menntun til sjálfbærni í íslenskum skólum og nemendamiðað nám

  Í lotunni kynnast þátttakendur aðferðum menntunar til sjálfbærni. Sjónum er beint að valdeflandi og þverfaglegum verkefnum.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 3. lota Sjálfbærni og skapandi þverfaglegt grenndarnám

  Í lotunni kanna þátttakendur á hvaða hátt þeir geta beitt skapandi aðferðum í kennslu sinni og tengt ólíkar námsgreinar við viðfangsefni í eigin nærumhverfi.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 4. lota Hnattræn vitund og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

  Þátttakendur skoða nærtæk verkefni með víðtæk áhrif. Fjallað verður um lýðræði og mannréttindi og hvernig gagnrýnin nálgun á borgaravitund styður við fjölmenningu og þátttökumiðað skólastarf.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 5. lota Geta til aðgerða og valdefling

  Í lotunni er unnið með valdeflingu og getu til aðgerða í gegnum verkefni sem hafa sannarleg áhrif á umhverfi og samfélag.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 6. lota Samtal um uppskeru og fengna reynslu

  Þátttakendur og kennarar námskeiðs líta um öxl, miðla reynslu sinni og horfa fram veginn með þróun sjálfbærnimenntunar í námssamfélagi að leiðarljósi.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.

Nánari upplýsingar um námskeiðið veitir Oddný Sturludóttir, oddnys@hi.is

Free