Leiðsagnarnám í hvetjandi námsumhverfi

Free
KRI_menntavisindasvid_190314_009-1030×687

Markmið námskeiðsins er að styrkja leiðtoga við að leiða hóp samkennara sinna í námssamfélagi með samræðum um leiðsagnarnám. Þátttakendur dýpka fræðilega og hagnýta þekkingu sína á námsmenningu sem einkennist af leiðsagnarnámi en slík námsmenning hefur það leiðarljós að valdefla nemendur til að styðja við framfarir í námi. Á námskeiðinu öðlast þátttakendur hæfni til að leiða þróun slíkrar námsmenningar í skólum sínum.

Við lok námskeiðs geta þátttakendur

 • Gegnt hlutverki leiðtoga og leitt námssamfélög jafningja í eigin skóla með samtali, endurgjöf og ígrundun um breytta starfshætti
 • Nýtt þekkingu sína á fræðilegum og hagnýtum þáttum leiðsagnarnáms í starfi sínu með samkennurum og nemendum
 • Stuðlað að námsmenningu sem einkennist af leiðsagnarnámi,  í samstarfi við samkennara og nemendur.

Fyrir hverja er námskeiðið og hvernig fer skráning fram?

Námskeiðið er ætlað kennurum og stjórnendum sem hafa tekið að sér að leiða þróun leiðsagnarnáms í skólum sínum. Mælt er með því að hver skóli hafi 2-5 leiðtoga á námskeiðinu, æskilegt er að einn þeirra komi úr stjórnendateymi skólans.

Stjórnendur skóla skrá leiðtoga á námskeið. Með skráningu sammælast stjórnendur og þátttakendur um að styðja við þróun námssamfélaga, með nauðsynlegu svigrúmi til stefnumóta og samtals á hverjum stað með hópi samstarfsfólks.

Skráning hefst í fyrstu viku maímánaðar 2021. Þá liggja fyrir nákvæmar dag- og tímasetningar lotanna.

Hvar og hvernig fer námskeiðið fram?

Námskeiðið fer fram rafrænt í 6 lotum, þrjár klukkustundir að lengd, skólaárið 2021-2022. Skoðað verður með þátttakendum hvort tækifæri gefist á staðlotum. Á milli lota vinna leiðtogar með hagnýtar kveikjur námskeiðsins í hópi samstarfsfólks og flétta þannig viðfangsefnin við daglegt starf. Í upphafi hverrar lotu er farið yfir reynslu leiðtoga af starfinu í skólunum. 

Reikna má með því að leiðtogarnir verji um 50 klukkustundum í heildina yfir veturinn vegna námskeiðsins, í bæði námslotur sem og stuðning við þróun námssamfélaga á hverjum stað. Þeir kennarar sem taka þátt í samtali og þróun breyttra starfshátta geta reiknað með að verja um 25 klukkustundum yfir veturinn.

Þróunarhringurinn

Á milli lota styðjast leiðtogar við þessi fjögur skref þróunarhrings, með samkennurum og samstarfsfólki. 

Umsjón og kennsla

Edda Gíslrún Kjartansdóttir, aðstoðarskólastjóri í Flataskóla, Nanna Kristín Christiansen, sjálfstætt starfandi menntunarfræðingur  og Rúnar Sigþórsson, prófessor emeritus við Háskólann á Akureyri. 

Edda, Nanna og Rúnar munu fá til liðs við sig kennara og aðra sérfræðinga af vettvangi. 

Í hnotskurn

 • Lotur 0
 • Quizzes 0
 • Lotur: 6x3 klst.
 • Hefst: Ágúst 2021
 • Lýkur: Maí 2022
 • Gjöld: 1
 • Gjöld: 0 kr. nema annað sé tekið fram
 • 1. lota Leiðtogar og námssamfélög

  Í fyrstu lotunni er áhersla lögð á hlutverk þátttakenda sem leiðtoga í sínum skóla og hvernig þeir geta þróað og stutt við námssamfélag jafningja í skólunum. Einnig kynna kennarar viðfangsefni námskeiðsins í heild sinni.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 2. lota Námsmenning

  Í þessari lotu er fjallað um námsmenningu sem grunn að leiðsagnarnámi

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 3. lota Námsmarkmið, hæfniviðmið og viðmið um árangur

  Í þessari lotu er fjallað um viðmið um hæfni og árangur, sem og námsmarkmið í leiðsagnarnámi

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 4. lota Endurgjöf

  Í þessari lotu er fjallað um þátt endurgjafarinnar í leiðsagnarnámi

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 5. lota Hlutdeild og virkni nemenda

  Í þessari lotu er fjallað um hlutdeild, valdeflingu og virkni nemenda í eigin námi,

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 6. lota Samtal um uppskeru og fengna reynslu

  Leiðtogar úr grunnskólum og kennarar námskeiðs líta um öxl, miðla reynslu sinni og horfa fram á veginn með þróun leiðsagnarnáms í námssamfélagi að leiðarljósi.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.

Nánari upplýsingar um námskeiðið veitir Oddný Sturludóttir, oddnys@hi.is

Free