Stærðfræðinám og upplýsingatækni á yngsta stigi

Free
KRI_leikskoli_200526_012-min

Markmið námskeiðsins er að styrkja stærðfræðileiðtoga við að leiða hóp samkennara sinna í að efla faglegt námssamfélag með samræðum um stærðfræðinám og kennslu. Sjónum verður sérstaklega beint að notkun og möguleikum upplýsingatækni fyrir stærðfræðikennara á yngsta stigi. Fjallað verður um hvernig hægt er að nota greiningalykla til að meta forrit í stærðfræðinámi og kynntar verða hugmyndir að forritum til að gera stærðfræðikennsluna myndrænni og fjölbreyttari. Auk þess verða skoðuð verkfæri sem nemendur geta notað í námi sínu, bæði sem námstæki og til að setja fram niðurstöður sínar.  

Við lok námskeiðs geta þátttakendur

 • Gegnt hlutverki leiðtoga og leitt námssamfélög jafningja í eigin skóla með samtali, endurgjöf og ígrundun um breytta starfshætti
 • Nýtt lesefni og hugmyndir að viðfangsefnum tengd upplýsingatækni í stærðfræði með samkennurum og nemendum
 • Nýtt greiningarlykla til að meta forrit í stærðfræðinámi
 • Stutt nemendur í að nýta verkfæri í námi sínu, sem námstæki og til að setja fram niðurstöður sínar.

Fyrir hverja er námskeiðið og hvernig fer skráning fram?

Námskeiðið er fyrir kennara á yngsta stigi grunnskóla sem kenna stærðfræði. Mælt er með því að frá hverjum skóla séu 1-2 leiðtogar þátttakendur á námskeiðinu.

Stjórnendur skóla skrá leiðtoga á námskeið. Með skráningu sammælast stjórnendur og þátttakendur um að styðja við þróun námssamfélaga, með nauðsynlegu svigrúmi til stefnumóta og samtals á hverjum stað með hópi samkennara.

Skráning hefst í fyrstu viku maímánaðar 2021. Þá liggja fyrir nákvæmar dag- og tímasetningar lotanna.

Hvar og hvernig fer námskeiðið fram?

Námskeiðið fer fram í sex lotum, þrjár klukkustundir að lengd, skólaárið 2021-2022. Þátttakendur geta bæði mætt á staðinn eða tekið þátt í gegnum fjarfundarbúnað. Á milli lota vinna þátttakendur með hagnýtar kveikjur námskeiðsins í hópi samstarfsfólks og flétta þannig viðfangsefnin við daglegt starf. Í upphafi hverrar lotu er farið yfir reynslu leiðtoga af starfinu í skólunum frá síðustu lotu.  Leiðtogar halda að jafnaði tvo vinnufundi með samkennurum á milli lota.

Reikna má með því að leiðtogarnir verji um 50 klukkustundum í heildina yfir veturinn vegna námskeiðsins, í bæði námslotur sem og stuðning við þróun námssamfélaga á hverjum stað. Þeir kennarar sem taka þátt í samtali og þróun breyttra starfshátta geta reiknað með að verja um 25 klukkustundum yfir veturinn.

Námskeiðið byggir á sænskri fyrirmynd, með góðfúslegu leyfi Skolverket.

Þróunarhringurinn

Á milli lota styðjast leiðtogar við þessi fjögur skref þróunarhrings, með samkennurum.

Umsjón og kennsla

Birna Hugrún Bjarnardóttir, verkefnisstjóri við Menntavísindasvið HÍ, Guðbjörg Pálsdóttir, dósent við Menntavísindasvið HÍ, Jónína Vala Kristinsdóttir, dósent við Menntavísindasvið HÍ og Sólveig Zophoníasdóttir, aðjunkt við Háskólann á Akureyri.

Í hnotskurn

 • Lotur 0
 • Quizzes 0
 • Lotur: 6x3 klst.
 • Hefst: Ágúst 2021
 • Lýkur: Maí 2022
 • Gjöld: 0
 • Gjöld: 0 kr. nema annað sé tekið fram
 • 1. lota Leiðtogar og námssamfélög

  Í fyrstu lotunni er áhersla lögð á hlutverk þátttakanda sem leiðtoga í sínum skóla og hvernig þeir geta þróað og stutt við námssamfélag jafningja í skólunum. Einnig kynna kennarar viðfangsefni námskeiðsins í heild sinni.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 2. lota Notkun upplýsingatækni í stærðfræðinámi

  Fjallað verður um hvernig hægt er að nota upplýsingatækni og tæknibúnað til að sýna lausnir nemenda og skapa umræður þeirra um sameiginleg viðfangsefni.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 3. lota Upplýsingatækni sem öflugt tæki til miðlunar

  Sjónum verður beint að því hvernig upplýsingatækni getur nýst til að styðja við kynningu og miðlun á stærðfræðilegum viðfangsefnum og hvernig hægt er að nýta hana í stærðfræðikennslu.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 4. lota Greining á stafrænum forritum

  Farið yfir hvernig hægt er að greina stærðfræðiforrit eftir því til hvers þau eru ætluð. Forrit hafa margs konar uppbyggingu og tilgang og því er nauðsynlegt að geta skoðað markvisst hvaða forrit henta við tilteknar aðstæður.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 5. lota Stafræn tækni og námsmat í stærðfræði

  Stafræn tækni gefur fjölmarga möguleika á að meta stærðfræðinám. Skoðaðar verða nokkrar leiðir og forrit sem henta til námsmats.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 6. lota Samtal um uppskeru og fengna reynslu

  Leiðtogar úr grunnskólum og kennarar námskeiðs líta um öxl, miðla reynslu sinni og horfa fram veginn með þróun stærðfræðikennslu í námssamfélagi að leiðarljósi.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.

Nánari upplýsingar um námskeiðið veitir Oddný Sturludóttir, oddnys@hi.is

Free