Stærðfræðin í leik barna

User Avatar
Free
Sandeikur

Markmið námskeiðsins er að styðja þátttakendur við að verða leiðtogar í sínum leikskóla og leiða samstarfsfólk sitt við að efla faglegt námssamfélag með umræðum um stærðfræðinám barnanna. Hér má sjá þriggja mínútna myndband um námskeiðið.

Þátttakendur kynnast sex grunnþáttum um þróun stærðfræðiskilnings sem Alan J. Bishop setur fram og kynnast sérstaklega þáttunum leikur og útskýringar barna. Þar að auki er farið vel í mikilvægi skráninga og hvernig þær styðja við áframhaldandi stærðfræðinám barna í leikskóla.

Við lok námskeiðs geta þátttakendur 

 • Gegnt hlutverki leiðtoga og leitt námssamfélög jafningja í eigin leikskóla með samtali, endurgjöf og ígrundun um breytta starfshætti
 • Nýtt lesefni og hugmyndir að viðfangsefnum tengdum stærðfræðinámi með samstarfsfólki og börnum
 • Leitt vinnu samstarfsfólks við skráningar á vinnu barna á fjölbreyttan hátt
 • Stutt samstarfsfólk við að skoða leik og útskýringar barna með stærðfræðigleraugum

Fyrir hverja er námskeiðið og hvernig fer skráning fram?

Námskeiðið er fyrir leikskólakennara. Mælt er með því að hver leikskóli sendi 1-2 kennara á námskeiðið.

Hvatt er til þess að þátttakendur sammælist um skráningu við sína stjórnendur. Þannig er tryggður nauðsynlegur stuðningur við viðfangsefni námskeiðsins og þróun námssamfélags á hverjum stað.

Skráning hefst 17. maí 2021.

Hvar og hvernig fer námskeiðið fram?  

Námskeiðið er í sex lotum skólaárið 2021-2022. Hver lota er sex klukkustundir að lengd. Þátttakendur geta ýmist mætt á staðinn eða tekið þátt í gegnum fjarfundarbúnað. Á milli lota vinna þátttakendur með hagnýtar kveikjur námskeiðsins í hópi samstarfsfólks og flétta þannig viðfangsefnin við daglegt starf. Í upphafi hverrar lotu er farið yfir reynslu leiðtoga af samtalinu og vinnunni í leikskólunum frá síðustu lotu. Leiðtogar halda að jafnaði tvo vinnufundi með samstarfsfólki á milli lota.   

Dag- og tímasetningar kennslulotanna: 

2021
Mánudagur 4. október kl. 9-12
Þriðjudagur 2. nóvember kl. 9-12
Miðvikudagur 8. desember kl. 9-12
2022
Fimmtudagur 20. janúar kl. 9-12
Miðvikudagur 2. mars kl. 9-12
Mánudagur 11. apríl kl. 9-12

Leiðtogar reikni með svigrúmi til að sækja námslotur sem og að styðja við þróun námssamfélaga í leikskólanum sínum.

Námskeiðið byggir á sænskri fyrirmynd, með góðfúslegu leyfi Skolverket.

Þróunarhringurinn

Á milli lota styðjast leiðtogar við þessi fjögur skref þróunarhrings, með samkennurum. Þróunarhringurinn er úr smiðju Skolverket í Svíþjóð og nýttur með góðfúslegu leyfi.

Umsjón og kennsla

Jónína Vala Kristinsdóttir, dósent í stærðfræðimenntun og Margrét S. Björnsdóttir, aðjunkt, báðar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Valdís Ingimarsdóttir, leikskólakennari.

Í hnotskurn

 • Lotur 0
 • Quizzes 0
 • Lotur: 6x3 klst.
 • Hefst: Október 2021
 • Lýkur: Apríl 2022
 • Gjöld: 0
 • Gjöld: Mismunandi
 • 1. lota Leiðtogar og námssamfélög

  Í fyrstu lotunni er áhersla lögð á hlutverk þátttakenda sem leiðtoga í sínum leikskóla og hvernig þeir geta þróað og stutt við námssamfélag jafningja í leikskólunum. Einnig kynna kennarar viðfangsefni námskeiðsins í heild sinni.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 2. lota Stærðfræðileg viðfangsefni

  Í þessari lotu eru kynntir sex grunnþættir um þróun stærðfræðiskilnings sem kenning Alan J. Bishop fjallar um. Áhersla verður lögð á að þátttakendur kynni sér vel hvaða stærðfræðilegu viðfangsefni geta verið til staðar í leikskólanum.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 3. lota Leikurinn

  Í þessari lotu fá þátttakendur tækifæri til að íhuga, ræða og rannsaka fyrsta stærðfræðilega viðfangsefni Bishop, sem er leikurinn. Sjónum er beint að hlutverki leikskólakennarans í leiknum og hvernig hann getur styrkt leikinn.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 4. lota Útskýringar barna

  Stærðfræðilega viðfangsefnið „að útskýra“ fjallar um hvernig við skiljum heiminn í kringum okkur og hvernig við gefum reynslu okkar merkingu. Þátttakendur fá að kynnast ólíkum útskýringum og rökum sem börn beita. Þeir fá einnig tækifæri til þess að skoða hvernig þeir sem leikskólakennarar geta stutt börn í að þroska og þróa útskýringar sínar.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 5. lota Mikilvægi skráningar í leikskólastarfinu

  Skráningar á vinnu barna í leikskóla skipta miklu máli og nota má fjölbreyttar skráningarleiðir. Í þessari lotu er fjallað um að skráningar eru ekki bara tæki til að huga að kennslu og þróun heldur eru þær gagnlegar til að vinna áfram með börnunum. Skráningar geta varpað ljósi á stöðu og framfarir barna ásamt því hve ólík þau eru.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 6. lota Samtal um uppskeru og fengna reynslu

  Þátttakendur og kennarar námskeiðs líta um öxl, miðla reynslu sinni og horfa fram veginn með stærðfræðinám barna í námssamfélagi í leikskóla að leiðarljósi.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.

Nánari upplýsingar um námskeiðið veitir Oddný Sturludóttir, oddnys@hi.is

Free