Vellíðan, seigla og sjálfsmynd í skóla- og frístundastarfi

Free
1920_KRI_huf1_190611_043-min

Markmið námskeiðsins er að styrkja leiðtoga í skóla- og frístundastarfi við að leiða hóp jafningja í námssamfélagi. Leiðarljós námskeiðsins er vellíðan á breiðum grundvelli með heilsueflingu sem grunnstef.

Stuðst er við námsefni þar sem þátttakendur kynnast mismunandi verkfærum og leiðum til að hlúa að góðri líðan og heilsu allra í skólasamfélaginu. Byggt er á aðferðum UPRIGHT verkefnisins sem er samevrópskt verkefni styrkt af Horizon 2020, Rannsókna- og nýsköpunaráætlun ESB. UPRIGHT verkefnið hefur það markmið að þjálfa seiglu nemenda til að auka vellíðan nemenda, starfsfólks skóla, foreldra og annarra sem tilheyra skólasamfélaginu. Verkefnið samanstendur af fjórum meginþáttum sem eru: Núvitund, bjargráð, sjálfstraust og félags- og tilfinningahæfni. Að auki verður notast við efni úr öðrum þáttum heilsueflingar, sérstaklega þeim er snúa að fæðuvali og hreyfingu. Þannig er námskeiðið góður stuðningur við grunnstoðina Heilbrigði og velferð í Aðalnámskrá, í takt við Menntastefnu 2030 og Heilsueflandi verkefni Embættis landlæknis.

Við lok námskeiðs geta þátttakendur

 • Gegnt hlutverki leiðtoga og leitt námssamfélög jafningja í eigin skóla eða frístundastarfi með samtali, endurgjöf og ígrundun um breytta starfshætti og starfsumhverfi, tengt heilsueflingu og vellíðan
 • Þekkt mikilvægi seiglu, heilsueflingar og vellíðunar fyrir alla sem standa að skólastarfinu
 • Nýtt verkfæri úr UPRIGHT-verkefninu á sviði núvitundar, bjargráða, sjálfstrausts og félags- og tilfinningahæfni og fleiri heilsueflandi verkefnum

Fyrir hverja er námskeiðið og hvernig fer skráning fram?

Námskeiðið er fyrir kennara og annað starfsfólk grunnskóla, tómstunda- og félagsmálafræðinga og starfsfólk í frístundastarfi sem hefur áhuga á að þróa námssamfélag innan síns skóla eða frístundastarfs, með áherslu á vellíðan og heilsueflingu. Mælt er með því að hver skóli eða stofnun hafi tvo leiðtoga á námskeiðinu. Stjórnendur skóla skrá leiðtoga á námskeið. Með skráningu sammælast stjórnendur og þátttakendur um að styðja við þróun námssamfélaga, með nauðsynlegu svigrúmi til stefnumóta og samtals á hverjum stað með hópi samstarfsfólks.

Skráning hefst í fyrstu viku maímánaðar 2021. Þá liggja fyrir nákvæmar dag- og tímasetningar lotanna.

Hvar og hvernig fer námskeiðið fram?

Námskeiðið fer fram rafrænt í 6 lotum, þrjár klukkustundir að lengd, skólaárið 2021-2022. Skoðað verður með þátttakendum hvort tækifæri gefist á staðlotum. Á milli lota vinna leiðtogar með hagnýtar kveikjur námskeiðsins í hópi samstarfsfólks og flétta þannig viðfangsefnin við daglegt starf. Í upphafi hverrar lotu er farið yfir reynslu leiðtoga af starfinu í skólanum og frístundastarfinu. 

Reikna má með því að leiðtogarnir verji um 50 klukkustundum í heildina yfir veturinn vegna námskeiðsins, samanlagt í námslotur sem og stuðning við þróun námssamfélaga á hverjum stað. Þeir sem taka þátt í samtali og þróun breyttra starfshátta geta reiknað með að verja um 25 klukkustundum yfir veturinn.

Þróunarhringurinn

Á milli lota styðjast leiðtogar við þessi fjögur skref þróunarhrings, með samkennurum og samstarfsfólki. 

Umsjón og kennsla

Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor og Sigríður Lára Guðmundsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri hjá Embætti landlæknis.

Anna Sigríður, Sigríður Lára og Dóra Guðrún munu fá til liðs við sig kennara og  sérfræðinga með fjölbreyttan bakgrunn af vettvangi.

Í hnotskurn

 • Lotur 0
 • Quizzes 0
 • Lotur: 6x3 klst.
 • Hefst: Ágúst 2021
 • Lýkur: Maí 2022
 • Gjöld: 0
 • Gjöld: 0 kr. nema annað sé tekið fram
 • 1. lota Leiðtogar og námssamfélög

  Í fyrstu lotunni er áhersla lögð á hlutverk þátttakenda sem leiðtoga í sínum skóla og hvernig þeir geta þróað og stutt við námssamfélag jafningja í skólum og frístundastarfi. Einnig kynna kennarar viðfangsefni námskeiðsins í heild sinni.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 2. lota Úr smiðju UPRIGHT: Núvitund og bjargráð

  Í þessari lotu er fjallað um núvitund og þá fjóra færniþætti sem eflast ef lögð er rækt við núvitund í skóla- og frístundastarfi. Fjallað verður um bjargráð og að takast á við mótlæti. Með lausnamiðuðum aðferðum geta ungmenni aðlagað sig betur í sálfræðilegu tilliti.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 3. lota Úr smiðju UPRIGHT: Sjálfstraust og félags- og tilfinningahæfni

  Í þessari lotu er fjallað um sjálfstraust og félags- og tilfinningahæfni. Markmið kennslu um sjálfstraust er að bæta trú nemenda á eigin getu. Fjallað verður um það hvernig félags- og tilfinningahæfni bætir félagslega hegðun á borð við góðvild, samkennd og að deila reynslu og hvernig félags- og tilfinningahæfni breytir viðhorfi nemenda til skólans, dregur úr depurð og minnkar streitu.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 4. lota Fæðuval - tenging við vellíðan og seiglu
  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 5. lota Hreyfing - forsenda fyrir góða líðan
  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.
 • 6. lota Samtal um uppskeru og fengna reynslu

  Leiðtogar af námskeiði og kennarar líta um öxl, miðla reynslu sinni og horfa fram veginn með vellíðan og seiglu í námssamfélagi að leiðarljósi.

  Skoðið námskeiðsvef til að sækja frekari gögn.

Nánari upplýsingar um námskeiðið veitir Oddný Sturludóttir, oddnys@hi.is

Free